سمینار تحول هیرکات

تخصصی ترین سمینار در مورد هندسه در هیرکات

مکان: کرج عظیمیه برج مهراد

زمان: شنبه 19 شهریور ساعت 9 صبح الی 19

سعید غفاری

مدرسين:

سعید غفاری و پندار بختیاری

WhatsApp Image 2022-09-01 at 3.36.41 PM

ثبت نام در سمینار:

با احترام.سقف ثبت نام در سمینار به حد خود رسیده است و امکان ثبت نام جدید میسر نمی باشد.

مجوز اینماد: