ثبت نام در سمینار تخصصی هیرکات بانوان

تخصصی ترین سمینار در مورد هندسه در هیرکات

مکان: تهران، دانشگاه علمی کاربردی

زمان: چهارشنبه 13 مهرماه ساعت 9 صبح الی 18

سعید غفاری

مدرس:

سعید غفاری

ثبت نام در سمینار:

Hidden

مجوز اینماد: